Praktijk voor Natuurlijk Gezond Zijn
Alphen aan de Rijn

Biodanza

Biodanza is dansen in het leven. Het is een systeem voor menselijke ontwikkeling dat in de jaren zestig gecreëerd werd door Rolando Toro Araneda uit Zuid Amerika.

Biodanza gebruikt muziek, beweging, expressie en een gevoel van saamhorigheid om onze potenties wakker te maken.

Het doel is om zo mensen terug te brengen naar een manier van leven waarin het leven centraal staat en waarbij ze in balans zijn met zichzelf, de mensen en wereld om zich heen. Het ondersteunt de kwaliteit van leven en het motiveert ons om onze talenten in te zetten zodat we vanuit kracht en vitaliteit ons leven invulling geven. Zijn wie we in essentie zijn!

De vijf hoofdthema's waarmee we dansen:
Vitaliteit; Vitaliteit heeft te maken met onze interne balans en het behoud hiervan (homeostase)  onder veranderende omstandigheden. Hoe wij daadkrachtig in de wereld staan en immuniteit op niveau kunnen houden. Hebben wij beschikking over levenskracht en voldoende energie om de wereld met vertrouwen tegemoet te treden? Hierbij gaat het ook over de balans tussen rust en activiteit. Kortom, hoe levend en gezond voelen wij ons?
Seksualiteit: hierbij gaat het in de eerste instantie om te genieten van dagelijkse grote en kleine pleziertjes van het leven zoals een warm bad, proeven van voedsel, massage. Je te richten op genot ipv angst en lijden.Het bewust worden van onze verlangens en daar expressie aan te geven. Je verder ontwikkelen op het gebied van sensualiteit en seksualiteit.
Creativiteit: binnen deze lijn worden we gestimuleerd om expressie te geven aan ons leven en telkens weer onze krachten aan te boren om het leven nieuwe impulsen te geven. Het leven te onderzoeken, te doorgronden en te vernieuwen.
Affectiviteit: in deze lijn mogen wij groeien in onze ontwikkeling om onvoorwaardelijk lief te hebben en vriendschappen aan te gaan. Om te leren naast elkaar te staan wetend en accepterend dat iedereen van ons uniek en anders is. Het gaat om verdieping van onze relaties en het vormen van sociaal gedrag. Het tonen van moederlijke en vaderlijke gevoelens.
Transcendentie: hierbij openen we ons voor de kosmische wereld om ons heen en ontstijgen onze ego-identiteit. We komen tot verruiming van ons bewustzijn. We kunnen tot zelfinzicht komen door één te worden met de natuur en onze menselijke essentie.

Biodanza geeft oefeningen die passend zijn binnen deze vijf lijnen, elke keer samengebracht volgens een bepaalde opbouw. We beginnen altijd met  actieve oefeningen die onze vitaliteit en vreugde stimuleren. In de tweede helft worden de oefeningen rustiger, zodat ons lichaam ontspant en nieuwe energie kan opdoen. Tijdens de workshop wordt niet gesproken, zodat het hoofd rust krijgt en we ons lichaam de kans geven om nieuwe positieve ervaringen op te doen.

Na enige tijd regelmatig deel te hebben genomen aan een Biodanzagroep, ervaren veel mensen dat hun leven op een positieve manier verandert. Het brengt ons in het hier en nu en geeft ons een groot gevoel van welbevinden.